Angria

Angria är ett nybildat bokförlag som ägs av Per Ove Ehrling och Anna-Karin Malmström Ehrling

bronte_villette_omslag_inb

Vi gjorde den första översättningen till svenska sedan 1854 av Charlotte Brontës Villette, som kom ut på Modernista i augusti 2015. Den kan t ex köpas på Bokus eller Adlibris.

I oktober 2016 ger Modernista ut vår översättning av Charlotte Brontës Professorn, den första sedan 1857.

Systrarna Bronte
Omslag bok

Systrarna Brontës värld är den första boken som ges ut på Bokförlaget Angria. Angria var en av syskonen Brontës fantasivärldar. De fantiserade och skrev om dem från barndomen och ända upp till vuxen ålder. Detta var en viktig del av deras utveckling till stora författare.

2016 är det tvåhundra år sedan Charlotte Brontë föddes, 2018 firar man Emily och 2020 Anne. Det är goda skäl till att lära sig mer om några av den engelska litteraturens största. Systrarna Brontës värld är en välskriven bok av en av de ledande experterna på systrarnas liv, den miljö där de levde och de böcker de skrev. Dessutom är den illustrerad med unika bilder från Brontë Parsonage Museums samlingar och utsökta bilder från Haworth och dess omgivningar. Boken kan bevakas och så småningom beställas hos Adlibris eller Bokus.